LinkedIn-Jõuöud-ja-uus-aasta-v6

Projektijuhtimise algtõed

Paljude riigi- ja kaubandusorganisatsioonide jaoks mängib projektijuhtimine suurt rolli. Tänu edukalt lõpule viidud projektidele saavad äriettevõtted märkimisväärselt suurendada oma kasumit ning riigiametid ja mittetulundusühingud oma tõhusust.

Sageli ei näe juhid projekti ja operatiivse tegevuse vahet. Lõpuks on soovitud tulemuse asemel lõputu protsess. Kompetentne projektijuhtimine on tõhus praktiline vahend äriprobleemide lahendamiseks.

Kellele: See kursus on mõeldud isikutele, kelle põhitöö pole projektijuhtimine, kuid kes haldavad projekte mitteametlikult. Samuti saavad selle kursuse osaleda kõik, kes kaaluvad karjääri projektijuhtimises või soovivad saada ülevaadet antud valdkonnast ja selle üldtunnustatud tavadest.

Koolitaja: Anna Nositš, EPMA (Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon) juhatuse liige ning kogenud projektijuhtimise praktik (Starman, Swedbank, IceFire jms)  räägib maailma projektijuhtimise standarditest ja õpetab kuidas neid saab igas ettevõttes rakendada. 

Koolitus annab ülevaadet projektijuhtimise tavadest ja nendega seotud protsessidest, tutvustab kuidas projektimeeskond toimib. Koolitus koosneb loengust ja praktilistest ülesannetest.


Keel: Koolitus on saadaval Eesti ja Vene keeles

On-line koolituse kestus: 8 tundi

Основы управления проектами

Для многих государственных и торговых организаций управление проектами играет важную роль. Благодаря успешно завершенным проектам предприятия могут значительно увеличить свою прибыль, а государственные учреждения и некоммерческие организации могут повысить свою эффективность.

Менеджеры часто не видят разницы между проектом и операционной деятельностью. В конце концов, вместо желаемого результата это бесконечный процесс. Грамотное управление проектами - действенный практический инструмент решения бизнес-задач.  

Для кого: Этот курс предназначен для людей, чья основная работа не является управлением проектами, но которые управляют проектами на неформальной основе. Кроме того, этот курс может пройти любой, кто рассматривает возможность карьерного роста в управлении проектами и желает получить полный обзор области и ее общепринятых практик.  

Преподаватель: Анна Носич, член правления EPMA (Эстонская ассоциация управления проектами) и опытный практик управления проектами (Starman, Swedbank, IceFire и др.) Рассказывает о мировых стандартах управления проектами и учит, как их можно применять в каждой компании.

Тренинг дает обзор практик управления проектами и связанных процессов, знакомит с принципами работы проектной группы. Тренинг состоит из лекции и практических заданий.  

 
Язык: Обучение доступно на эстонском и русском языках.

Продолжительность онлайн-обучения: 8 часов